Մեր անձնակազմը


Մեր անձնակազմը մեր ընկերության հաջողության թիվ մեկ գրավականն է

07/08/2015

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերության հաջողությունների թիվ մեկ գրավականը վերջինիս լուրջ փորձ ու ձեռքբերումներ, գիտական աստիճաններ ունեցող և շարունակական վերապատրաստում անցած կոմպետենտ անձնակազմն է: Ընկերության 15 աշխատակիցներից 6-ն ունեն գիտությունների դոկտորի և թեկնածուի գիտական աստիճաններ, 4 փորձարկող-մասնագետ վերապատրաստվել են արտերկրում:

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups