Համագործակցություն


«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերության համագործակցության լայն շրջանակները

07/08/2015

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ»-ը համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում Հայաստանի մանրէաբանների ասոցիացիայի հետ` կիրառական մանրէաբանության և բիոտեխնոլոգիայի բնագավառում: Նաև համագործակցում է՝ • Լիտվայի համալսարանի, • ՀՀ առողջապահության նախարարության կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի, • Մոսկվայի Գամալեյի անվան մանրէաբանության և վիրուսաբանության ինստիտուտի հետ, • «ISI Թեհրան» կազմակերպության հետ, • Կյուշուի տեխնոլոգիական ինստիտուտի և Միջազգային համագործակցության գործակալության հետ, • Մոսկվայի «МосГорТест» ընկերության հետ, • ՀՀ բուհերի հետ, այդ թվում Երևանի պետական համալսարանի, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի և Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի՝ կազմակերպելով ուսանողների արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկաներ իր փորձարարական բազայում և դրանով նպաստելով ապագա մրցունակ մասնագետների ձևավորմանը:

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups