Արտադրության վիճակի վերլուծություն

22/12/2014
«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերությունն իրականացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն՝ ուսումնասիրելով դրա համապատասխանությունը հետևյալ չափանիշներին՝
  • տարածքին ներկայացվող պահանջներ (նախաարտադրական, արտադրական, պահեստային, օժանդակ սենքեր և այլ)
  • ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին ներկայացվող պահանջներ
  • տեխնոլոգիական գործընթացներին ներկայացվող պահանջներ
  • տեխնոլոգիական սարքավորումներին, սարքերին, գույքին ներկայացվող պահանջներ
  • արտադրության էկոլոգիական ասպեկտներ
  • անձնակազմին ներկայացվող պահանջների և այլ
  • լվացուկների միջոցով աշխատանքային մակերևույթների, պատերի, հատակի, տեխնոլոգիական սարքավորումների սանիտարահիգիենիկ վիճակի գնահատում
  • մանրէաբանական էքսպրես-մեթոդով օդային տարածքի և սպառվող ջրի գնահատում

Մանրամասների համար կապնվեք մեզ հետ»

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups