«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերության առաջադեմ մասնագետներն իրականացնում են ուսուցում` համապատասխան սերտիֆիկատների շնորհմամբ (իրազեկման, ներածական, տեսական, ուսումնագործնական):

22/12/2014
Դասընթացի/սեմինարի անվանումը Ծավալը

Սննդամթերքի որակի և անվտանգության ապահովման ժամանակակից մոտեցումները և մեխանիզմները

6 ժամ

Որակի կառավարման համակարգ. ներդրում և աուդիտ

18 ժամ

Էկոլոգիական կառավարման համակարգ. ներդրում և աուդիտ

18 ժամ

Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ. ներդրում և աուդիտ

18 ժամ կամ 24 ժամ

Փորձարկման լաբորատորիաների իրավասությանը ներկայացվող պահանջները` համաձայն ISO/IEC 17025:2005 ստանդարտի. կառավարման և տեխնիկական պահանջներ

24 ժամ

HACCP - Վտանգների վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգ. ներդրում և աուդիտ

18 ժամ կամ 24 ժամ

Կառավարման համակարգերի աուդիտի հիմնադրույթները՝ համաձայն ISO 19011:2011 ստանդարտի

24 ժամ

Մանրամասների համար կապնվեք մեզ հետ»

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups