ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերությունն իրականացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն՝ ուսումնասիրելով դրա համապատասխանությունը հետևյալ չափանիշներին՝

 • տարածքին ներկայացվող պահանջներ (նախաարտադրական, արտադրական, պահեստային, օժանդակ սենքեր և այլ)
 • ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին ներկայացվող պահանջներ
 • տեխնոլոգիական գործընթացներին ներկայացվող պահանջներ
 • տեխնոլոգիական սարքավորումներին, սարքերին, գույքին ներկայացվող պահանջներ
 • արտադրության էկոլոգիական ասպեկտներ
 • անձնակազմին ներկայացվող պահանջների և այլ
 • լվացուկների միջոցով աշխատանքային մակերևույթների, պատերի, հատակի, տեխնոլոգիական սարքավորումների սանիտարահիգիենիկ վիճակի գնահատում
 • մանրէաբանական էքսպրես-մեթոդով օդային տարածքի և սպառվող ջրի գնահատում։

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերության բարձրակարգ մասնագետներն իրականացնում են աուդիտներ՝ ISO 19011:2011 ստանդարտի պահանջներով (ներկայացվում են աուդիտի չափանիշներ, աուդիտից ստացված տվյալներ, աուդիտի վկայություններ, աուդիտի եզրակացություն):

Կառավարման համակարգերի աուդիտը նախատեսում է հետևյալ քայլերը՝

 

 • աուդիտի ծրագրի մշակում,
 • աուդիտի անցկացում,
 • աուդիտի հաշվետվության ձեւակերպում,
 • ըստ աուդիտի արդյունքների ուղղիչ և կանխարգելիչ գործողությունների կատարում:

Կապվեք մեզ հետ

Ուղարկել
Բեռնվում է