Արտադրության վիճակի վերլուծություն

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ընկերությունն իրականացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն՝ ուսումնասիրելով դրա համապատասխանությունը հետևյալ չափանիշներին՝


  • տարածքին ներկայացվող պահանջներ (նախաարտադրական, արտադրական, պահեստային, օժանդակ սենքեր և այլ)

  • ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերին ներկայացվող պահանջներ

  • տեխնոլոգիական գործընթացներին ներկայացվող պահանջներ

  • տեխնոլոգիական սարքավորումներին, սարքերին, գույքին ներկայացվող պահանջներ

  • արտադրության էկոլոգիական ասպեկտներ

  • անձնակազմին ներկայացվող պահանջների և այլ

  • լվացուկների միջոցով աշխատանքային մակերևույթների, պատերի, հատակի, տեխնոլոգիական սարքավորումների սանիտարահիգիենիկ վիճակի գնահատում

  • մանրէաբանական էքսպրես-մեթոդով օդային տարածքի և սպառվող ջրի գնահատում
Վերադառնալ ցանկին

Առցանց հայտ

Կապվեք մեզ հետ

Ուղարկել
Բեռնվում է