ISO/IEC 17025:2005

31/07/2015

ISO/IEC 17025:2005 ստանդարտի պահանջների ներդրումը տալիս է հետևյալ առավելությունները

  • փորձարկումների ընթացակարգերի փաստաթղթավորում և կառավարում.
  • բոլոր գործընթացների հետևելիության ապահովում.
  • միջլաբորատոր համեմատություններին և որակավորման ստուգման ծրագրերին մասնակցություն.
  • չափումների անորոշությունների գնահատում.
  • կատարելագործման և բարելավումների լուրջ փորձառություն.
  • փորձարկումների և տրամաչափարկումների որակի և ճշգրտության ապահովում:

Մանրամասների համար կապնվեք մեզ հետ»

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups