ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» փորձարկման լաբորատորիայի գործունեության ոլորտը

 

 • Պարենային հումքի և սննդամթերքի փորձարկումներ
 • Ոչ պարենային ապրանքների փորձարկումներ
 • Տեքստիլ արդյունաբերության արտադրանքի փորձարկումներ
 • Մանրէաբանական ցուցանիշների որոշման փորձարկումներ
 • Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (ԳՁՕ) և գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմների (ԳՁՄ) և դրանց անալոգների հայտնաբերման հետազոտություններ
 • Ֆիզիկաքիմիական և քիմիական ցուցանիշների որոշման փորձարկումներ
 • Փորձարկման արձանագրությունների ձևակերպում և տրամադրում հայտատուներին (պատվիրատուներին)
 • Մասնակցություն միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումներ (10 փորձարկում յուրաքանչյուր տարում)
 • Մասնակցություն մասնագիտական որակավորման փորձարկումների (PT, 20-ը յուրաքանչյուր տարում)

 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» Շիրակի մարզային կենտրոնի փորձարկման լաբորատորիա

 

 • Պարենային հումքի և սննդամթերքի փորձարկումներ
 • Ոչ պարենային ապրանքների փորձարկումներ
 • Տեքստիլ արդյունաբերության արտադրանքի փորձարկումներ
 • Մանրէաբանական ցուցանիշների որոշման փորձարկումներ
 • Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (ԳՁՕ) և գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմների (ԳՁՄ) և դրանց անալոգների հայտնաբերման հետազոտություններ
 • Ֆիզիկաքիմիական և քիմիական ցուցանիշների որոշման փորձարկումներ
 • Բուսասանիտարական փորձաքննություների իրականացում
 • Անասնաբուժասանիտրական փորձաքննություների իրականացում
 • Փորձարկման արձանագրությունների ձևակերպում և տրամադրում հայտատուներին (պատվիրատուներին)
 • Մասնակցություն միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումներ (10 փորձարկում յուրաքանչյուր տարում)
 • Մասնակցություն մասնագիտական որակավորման փորձարկումների (PT, 20-ը յուրաքանչյուր տարում)

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՕԳՏՎԵԼ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

 1. Կապ հաստատել մեզ հետ
 2. Ընտրել ցուցանիշները եւ ծանոթանալ գնացուցակին
 3. Մենք կպատրաստենք պայմանագիրը
 4. Կատարել վճարումներ
 5. Տրամադրել նմուշը, կամ մեր մասնագետը կկատարի նմուշառում
 6. Մենք կկատարենք փորձաքննությունը եւ կտրամադրենք համապատասխան փաստաթղթերը

 

Կապվեք մեզ հետ

Ուղարկել
Բեռնվում է