Լաբորատոր փորձարկումներ

22/12/2014

Պարենային հումքի և սննդամթերքի փորձարկումներ՝ ըստ հետևյալ և այլ հիմնական խմբերի.

 • զգայորոշման ցուցանիշներ
 • ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
 • քիմիական ցուցանիշներ
 • մանրէաբանական ցուցանիշներ
 • գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ (ԳՁՕ) և գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմներ (ԳՁՄ)
 • հորմոններ

Ոչ պարենային ապրանքների փորձարկումներ ըստ հետևյալ և այլ հիմնական խմբերի.

 • զգայորոշման ցուցանիշներ
 • ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ
 • թունավոր տարրեր
 • մանրէաբանական ցուցանիշներ
 • միկոտոքսիներ
 • թունաքիմիկատներ

Մանրամասների համար կապնվեք մեզ հետ»

anim-2-1 anim-2-2 anim-2-3 anim-2-4 anim-2-5 anim-2-6 anim-2-7 anim-2-8
Start Ups